رشته‌های تحصیلی‌ هایپر آیلند. تحصیل در سوئد بدون مدرک زبان در کالج هایپر آیلند سوئد. تنها مسیر مهاجرت تحصیلی‌ به سوئد بدون نیاز به مدرک زبان. نماینده انحصاری هایپر آیلند در ایران.