. تحصیل در سوئد بدون مدرک زبان در کالج هایپر آیلند سوئد. تنها مسیر مهاجرت تحصیلی‌ به سوئد بدون نیاز به مدرک زبان. نماینده انحصاری هایپر آیلند در ایران.