تحصیل در سوئد با پارس افشین،روش‌های مهاجرت تحصیلی‌ به سوئد. اخذ پذیرش تحصیلی‌ و ویزای سوئد برای دانشجوها، اقامت تحصیلی‌ سوئد و نحوه درخواست ویزای تحصیلی‌ سوئد. قدیمیترین و معتبر‌ترین موسسه اعزام دانشجو جهت مهاجرت به سوئد، نماینده رسمی‌ دانشگاه‌های سوئد.