رشته‌های تحصیلی‌ هایپر آیلند جهت مهاجرت به سوئد

رشته‌های تحصیلی‌ هایپر آیلند جهت مهاجرت به سوئدرشته‌های کالج هایپر آیلند برای تحصیل در سوئد به چهار دسته یک ساله، یک و نیم ساله بیست ماهه و بیست و هشت ماه تقسیم میشوند. رشته موشن دیزاین در شهر کارلسکرونا تنها رشته ۲۸ ماه هایپر آیلند می‌باشد. 

آموزش در تمامی‌ رشته‌ها به شکل عملی‌ می‌باشد. به شکل کلی‌ اساتید هایپر آیلند افراد شاغل به حرفه در صنایع فعال سوئدی میباشند که یک پروژه عملی‌ را در چند سمینار به شما آموزش میدهند و سپس تعمیق آموزش با ارائه پروژه گروهی، تقسیم بندی دانشجویان در گروه و ارائه پروژه پس از تکمیل می‌باشد. حجم گسترده آموزش به شکل کار گروهی بین دانشجویان می‌باشد. در سیستم آموزشی هایپر آیلند در سوئد اساتید فعالین در صنایع هستند و شکل سنتی دانشگاهی جای خود را به آموزش در حین کار بر روی پروژه‌های واقعی‌ داده است. در پایان تحصیل در محل کمپوس هایپر آیلند، دانشجویان موظف به ادامه تحصیل به شکل کار آموزی در شرکت‌ها میباشند. 

برخورد روزانه با فعالین صنایع و کاراموزی شش ماهه فرصت طلایی شما برای کاریابی حین و پس از اتمام تحصیل می‌باشد و مسیر شما را برای مهاجرت به سوئد هموار تر میسازد. 

به دلیل محدودیت تعداد نفرات برای دانشجویان خارجی‌، لطفا پس از مطالعه صفحه هایپر آیلند، برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید. 
61
فارغ التحصیلان هایپر آیلند شاغل در گوگل
36
فارغ التحصیلان هایپر آیلند شاغل در اسپتیفای
57
فارغ التحصیلان هایپر آیلند شاغل در ایکیا
تحصیل در سوئد، طراحی در فضای متاورس

درباره رشته ایکس آر کریتیو، طراحی در فضای متاورس هایپر آیلند

 • محل تشکیل دوره: استکلهم
 • طول دوره: 80 هفته، 67 هفته حضور در کلاس 13 هفته کار آموزی
 • شهریه کل دوره: ۲۱۶ هزار کرون سوئد
 • زبان دوره: انگلیسی
 • نیاز به مدرک زبان: ندارد، مصاحبه مستقیم با کالج
 • پرسنوال نامبر: مجاز به دریافت
 • نوع آموزش: فنی حرفه ای
 • مجوز کار دانشجو و همراه: دارد

درباره رشته تولید محتوای هایپر آیلند

 • محل تشکیل دوره:استکهلم
 • طول دوره: 65 هفته، 40 هفته حضور در کلاس 25 هفته کارآموزی
 • شهریه کل دوره: ۱۹۰ هزار کرون سوئد
 • زبان دوره: انگلیسی
 • نیاز به مدرک زبان: ندارد، مصاحبه مستقیم با کالج
 • پرسونال نامبر: مجاز به دریافت
 • نوع آموزش: فنی حرفه ای
 • مجوز کار دانشجو و همراه: دارد

درباره رشته دیتا آنالیست هایپر آیلند 

 • محل تشکیل دوره:استکهلم
 • طول دوره: ۹۰ هفته، 63 هفته حضور در کلاس 27 هفته کارآموزی
 • شهریه کل دوره: ۲۴۲ هزار کرون سوئد
 • زبان دوره: انگلیسی
 • نیاز به مدرک زبان: ندارد، مصاحبه مستقیم با کالج
 • پرسونال نامبر: مجاز به دریافت
 • نوع آموزش: فنی حرفه ای
 • مجوز کار دانشجو و همراه: دارد

درباره رشته دیزاین لید
 هایپر آیلند 

 • محل تشکیل دوره:استکهلم
 • طول دوره: 45 هفته، 30 هفته حضور در کلاس 15 هفته کارآموزی
 • شهریه کل دوره: ۱۶۰ هزار کرون سوئد
 • زبان دوره: انگلیسی
 • نیاز به مدرک زبان: ندارد، مصاحبه مستقیم با کالج
 • پرسونال نامبر: ندارد
 • نوع آموزش: فنی حرفه ای
 • مجوز کار دانشجو و همراه: دارد

درباره رشته خلاقیت دیجیتال هایپر آیلند 

 • محل تشکیل دوره:استکهلم
 • طول دوره: 90 هفته، 60 هفته حضور در کلاس 30 هفته کارآموزی
 • شهریه کل دوره: ۲۴۲ هزار کرون سوئد
 • زبان دوره: انگلیسی
 • نیاز به مدرک زبان: ندارد، مصاحبه مستقیم با کالج
 • پرسونال نامبر: مجاز به دریافت
 • نوع آموزش: فنی حرفه ای
 • مجوز کار دانشجو و همراه: دارد

 درباره رشته فرانت اند دولاپر  هایپر آیلند 

 • محل تشکیل دوره:استکهلم
 • طول دوره: 80 هفته، 53 هفته حضور در کلاس 27 هفته کارآموزی
 • شهریه کل دوره: ۲۱۶ هزار کرون سوئد
 • زبان دوره: انگلیسی
 • نیاز به مدرک زبان: ندارد، مصاحبه مستقیم با کالج
 • پرسونال نامبر: مجاز به دریافت
 • نوع آموزش: فنی حرفه ای
 • مجوز کار دانشجو و همراه: دارد

درباره رشته موشن کریتیو  هایپر آیلند 

 • محل تشکیل دوره:استکهلم
 • طول دوره: 45 هفته، 30 هفته حضور در کلاس 15 هفته کارآموزی
 • شهریه کل دوره: ۱۶۰ هزار کرون سوئد
 • زبان دوره: انگلیسی
 • نیاز به مدرک زبان: ندارد، مصاحبه مستقیم با کالج
 • پرسونال نامبر: ندارد
 • نوع آموزش: فنی حرفه ای
 • مجوز کار دانشجو و همراه: دارد

درباره رشته یو ایکس دیزاین  هایپر آیلند 

 • محل تشکیل دوره: کارلسکرونا ، برای سال ۲۰۲۴ ارائه نخواهد شد 
 • طول دوره: 90 هفته، 67 هفته حضور در کلاس 23 هفته کارآموزی
 • شهریه کل دوره: ۲۴۲ هزار کرون سوئد
 • زبان دوره: انگلیسی
 • نیاز به مدرک زبان: ندارد، مصاحبه مستقیم با کالج
 • پرسونال نامبر: مجاز به دریافت
 • نوع آموزش: فنی حرفه ای
 • مجوز کار دانشجو و همراه: دارد

تحصیل در سوئد ، رشته Motion Designer هایپر آیلند


درباره رشته موشن دیزاین  هایپر آیلند 

 • محل تشکیل دوره: کارلسکرونا
 • طول دوره: 109 هفته، 90 هفته حضور در کلاس 19 هفته کارآموزی
 • شهریه کل دوره: ۲۹۳ هزار کرون سوئد
 • زبان دوره: انگلیسی
 • نیاز به مدرک زبان: ندارد، مصاحبه مستقیم با کالج
 • پرسونال نامبر: مجاز به دریافت
 • نوع آموزش: فنی حرفه ای
 • مجوز کار دانشجو و همراه: دارد

درباره رشته مشاور تجاری هوش مصنوعی هایپر آیلند 

 • محل تشکیل دوره: استکهلم، برای سال ۲۰۲۴ ارائه نخواهد شد 
 • طول دوره: 80 هفته، 53 هفته حضور در کلاس 27 هفته کارآموزی
 • شهریه کل دوره: ۲۱۶ هزار کرون سوئد
 • زبان دوره: انگلیسی
 • نیاز به مدرک زبان: ندارد، مصاحبه مستقیم با کالج
 • پرسونال نامبر: مجاز به دریافت
 • نوع آموزش: فنی حرفه ای
 • مجوز کار دانشجو و همراه: دارد